Hier vind je meer indormatie over het werken met een CV-website

Werkervaring

Ik ben in 1988 afgestudeerd aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Na twee uitzendbanen bij Wehkamp kreeg ik in 1989 mijn eerste vaste baan. 31 jaar later kan ik zeggen, dat ik heel veel ervaring heb opgedaan. Na gestart te zijn in juridische functies ben ik na zo’n 5 jaar overgestapt naar het facilitaire werkveld. Uiteindelijk ben ik bezitter van zo’n 10 facilitaire functietitels. Van Servicedeskmedewerker tot Manager, van Projectmedewerker tot Teamleider en van Facilitair Specialist tot Servicemanager. 

Binnen het facilitaire werkveld heb ik ook diverse rollen vervuld. Zoals BHV-coördinator, Preventiemedewerker, MT-lid, Hoofd BCM (bedrijfscontinuïteit) en BHV-er (15 jaar). Maar ook buiten het werk om ben ik actief geweest, o.a. als voorzitter van de personeelsvereniging en als redactielid van diverse personeelsbladen.

 

Een paar getallen

werkgevers
15 jr
in loondienst
1
functies
1 jr
eigenaar van Buro Tjeeens

Ervaringen

Sinds mei 2020 ben ik via Start People werkzaam bij Astellas Pharma Europe in Meppel als Facilitor Officer. Mijn taken zijn:

  • Mijn collega’s helpen bij hun facilitaire vragen en problemen
  • Coördineren werkzaamheden Technisch team
  • Maken werkvergunningen ivm VCA 
  • Uitvoering van kleine projecten, zoals verhuizingen, plaatsen apparatuur 
  • Vormgeving communicatie-uitingen, zoals facilitaire nieuwsbrief en Corona posters

Na mijn vertrek bij de Arrangegroup ben ik vanuit de UWV (via de startersperiode) een eigen bedrijf begonnen en zag Buro Tjeeens in 2019 het levenslicht. Via Buro Tjeeens ondersteun ik ondernemers en organisaties als Virtueel Assistent.  Hierdoor ontstaat er bij mijn klanten meer ruimte om datgene te doen waar ze blij van worden. Werkzaamheden die ik doe:

  • Websites maken en onderhouden
  • Facturen boeken en ondersteunen bij werkzaamheden financiële administratie
  • Maken van afbeeldingen voor sociale media
  • Schrijven van teksten voor nieuwsbrieven. 

Facilitair coördinator: Als coördinator was ik verantwoordelijk voor een team Service- en Servicedeskmedewerkers bij de Rabobank. Gestart met een team van 5 fte bij vijf lokale Rabobanken en geëindigd met een team van bijna 14 fte bij zeven lokale Rabobanken (gezamenlijke verantwoordelijkheid). Aantal medewerkers Rabobank: 750

Grootste uitdaging: Centraliseren Servicedesk en centraliseren facilitaire processen. 

In die twee jaar zijn er vanuit Arrange veel initiatieven geïntroduceerd, o.a. LEAN en Hospitality. 
Vanuit mijn rol als leverancier heb ik ook meegedacht met de Servicemanagers van de Rabobank om de nieuwe manier van werken binnen de bank te implementeren en heb ik o.a. meegeschreven aan nieuwe, landelijke facilitaire Rabobankprocessen. Tevens was ik vraagbaak op het gebied van Autorisaties en Telefonie. 

In verband met de langdurige afwezigheid van één van de facilitaire formulemanagers bij Rabobank Nederland heb ik de manager voor Soft Services ondersteund bij een aantal vraagstukken op het gebied van het Facilitair Management Informatiesysteem (FMIS). Hoe kunnen we dit systeem inzetten bij vraagstukken op het gebied van HR en hoe kunnen we dit zo zo lean mogelijk inzetten bij de lokale banken. Het was een stage van 3 maanden voor 1,5 dag in de week.

Servicemanager:  Als Servicemanager was ik werkzaam in het facilitaire werkveld binnen Rabobank Centraal Twente en heb ik mij bezig gehouden met de beveiliging, ICT, telefonie, inkoop, anti-corruptiebeleid en contractbeheer, schoonmaak, catering en huisvesting op strategisch en tactisch niveau. Verder was ik projectleider voor facilitaire vraagstukken. Zo heb ik onder andere 120 werkplekken vervangen en was ik vanuit de bank het aanspreekpunt voor het verbouwen van 17 banklocaties. Daarnaast was ik lid van de Arbo-werkgroep en heb ik RIE’s uitgevoerd. 

Facilitair specialist: Als Facilitair Specialist heb ik me onder andere bezig gehouden met het maken en implementeren van beleidszaken op het gebied van onder andere inkoop en contractbeheer, klachtenbeheer en beveiliging. Daarnaast was ik BHV-coördinator en aanspreekpunt/coördinator op het gebied van Bedrijfscontinuïteit. Ook was ik preventiemedewerker. Ook heb ik facilitaire projecten uitgevoerd en was ik contactpersoon voor Rabobank Nederland op het gebied van ICT- en telefonie. Ik heb in deze periode ook een nieuw servicedeskprogramma geïmplementeerd (Axxerion).

Projectleider: Als Projectmedewerker ben ik bezig geweest met het overdragen van mijn eigen werkzaamheden aan anderen, heb ik diverse achterstallige autorisatieklussen uitgevoerd en ben ik bezig geweest met de introductie van Het Nieuwe Werken binnen de bank.

Teamleider Support: Als Teamleider Support was ik verantwoordelijk voor een team van 12 facilitaire medewerkers, welke werkzaamheden uitvoerden op het gebied van onderhoud en techniek, beveiliging, huisvesting, post en inkoop en waardeservicing. Als teamleider was ik ook BHV-coordinator, preventiemedewerker en verantwoordelijk voor het beleid van voorgenoemde gebieden. Tevens was ik contractbeheerder. 

Manager Facilitaire Services: als Manager was ik samen met een team van 12 fte (16 medewerkers) verantwoordelijk voor de hele gang van zaken op facilitair gebied, waaronder huisvesting, inkoop, contract- en leveranciersbeleid. Tevens MT-lid van de afdeling Bedrijfsmanagement, coördinator BHV en coördinator BCM. Ik had ook HR-verantwoordelijkheid over mijn team. 

Seniormedewerker Facilitaire Services: Samen met één andere collega was ik verantwoordelijk voor de autorisaties van de bankmedewerkers en heb ik mij o.a. bezig gehouden met het implementeren van twee nieuw Servicedeskprogramma’s (Planon en Prequest) en was ik contactpersoon telefonie en ICT voor Rabobank Nederland. 

Management Assistent Facility Management: Naast het ondersteunen van mijn manager heb ik ook gewerkt als Servicedeskmedewerker (1e lijn), was ik verantwoordelijk voor de autorisaties van de Rabobankmedewerkers en was ik preventiemedewerker (Arbo). Ik organiseerde de werkzaamheden voor de koffiedame en was vervanger voor systeembeheer, post-en archief en het waardeserviceteam. Kortom, ik was van vele markten thuis. 

Op de servicedesk werd eerst intern gewerkt met Facto, maar in 2002 zijn we overgegaan op Topdesk. Ik heb de implementatie verzorgd.

Coördinator Facilitaire Ondersteuning: Het eerste half jaar heb ik de diverse onderliggende administratieve systemen bij de Rabobank geleerd. Daarna ben ik ingezet als systeembeheerder en was ik de ICT-helpdesk. 

Coördinator Interne Dienstverlening: Als coördinator heb ik een team van 8 mensen aangestuurd en hun werkzaamheden georganiseerd (bode, receptie, post- en archief en koffiedames). Ik was verder verantwoordelijk voor het maken en onderhouden van de huisstijl, het organiseren van facilitaire werkzaamheden en aanspreekpunt voor leveranciers. Ook draaide ik mee in de storingsdienst en was ik assistent-systeembeheerder. Soms ondersteunde ik het bestuurssecretariaat. 

Beleidsmedewerker Bestuur en Recht: Bij dit waterschap werkte ik voor twee waterschappen. Waterschap De Wold Aa had namelijk een een personeelsunie met het waterschap Nijeveen-Kolderveen. Ik hield me o.a. bezig met het beleid van de schouwsloten en vergunningverlening. Ook was ik verantwoordelijk voor de voorbereidingen en notuleren van vergaderingen van het college van Dijkgraaf en Heemraden en het College van Hoofdingelanden van beide waterschappen. Later ben ik meer ondersteunend gaan werken voor de collega’s van het kadaster, financiën, receptie en systeembeheer.

Administratief medewerker/Voorlichter: Deze bijzondere combinatie heb ik altijd met plezier vervuld. Als administratief medewerker was ik verantwoordelijk voor het maken van het bestuurlijk advies m.b.t. vergunningverlening. Als voorlichter organiseerde ik met name voorlichtingsbijeenkomsten voor diverse groepen en zorgde ik voor advertentie-plaatsingen.

Medewerker Post – en Archief: de functiebenaming zegt het al, ik was verantwoordelijk voor de poststromen en het archiveren van de stukken. 

Successen

Waar ben ik nu echt trots op in de afgelopen 30 jaar? Ik heb natuurlijk heel veel dingen gedaan, maar hieronder staan een paar highlights.

Businesscase Catering

Voor een sollicitatiegesprek heb ik een businesscase voor Catering in Corona tijd gemaakt

Handboek CMT

Ik ben trots op mijn Calamiteiten handboek voor Rabobank Centraal Twente. Vooral toen ik complimenten kreeg van de BMC Academy.

BHV-organisatie

Ik heb altijd geprobeerd de BHV zo goed mogelijk, maar ook zo attractief mogelijk te organiseren. En dat werd altijd gewaardeerd.

Janneke Schokker

Inrichtingsboek

Voor HBO-FM heb ik een inrichtingsboek gemaakt, waarin de standaarden staan voor de inrichting van een kantoor

Waterschapssportdag

Ik heb het logistieke deel van de Waterschapssportdag in 1992 georganiseerd. Er deden 1200 sporters aan mee.

Beleidsplan FM

In 2009 heb ik een beleidsadvies voor mijn afdeling gemaakt waarin ik de voor- en nadelen van uitbesteding heb uitgewerkt

Woongenoot

Voor de HBO-FM opleiding heb ik samen met medestudenten een fictief bedrijf opgericht, De Woongenoot, een klusbedrijf voor woningcorporaties. Wij hebben de docentenprijs gewonnen

Website

Ik ben trots op deze website. Ik vind het superleuk om allerlei mogelijkheden uit te zoeken en deze hierin terug te laten komen.

NB met deze website heb ik de titel CV van de maand november '20 van het SolliictaiteLAB gwonnen

Lintje

In 2019 heb ik voor een hele goede vriend een koninklijke onderscheiding aangevraagd. Ik heb de hele procedure georganiseerd, inclusief het verrassingsfeest. Want het is gelukt!