Hier vind je meer indormatie over het werken met een CV-website

Vaardigheden en Skills

In de afgelopen jaren heb ik veel vaardigheden opgedaan, die ik graag wil delen. Ik heb ze gerubriceerd. Klik op de knop om naar de desbetreffende vaardigheid te gaan.

Overzicht vaardigheden

Communicatie

Hieronder beschrijf ik mijn communicatieve – mondeling en schriftelijk – vaardigheden

Verslaglegging
In mijn carrière heb ik heel veel aan verslaglegging gedaan. Op allerlei niveaus: werkoverleggen, PV vergaderingen, (dagelijks) bestuursvergaderingen, projectvergaderingen enz enz. Ook de daarbij horende actielijsten en het monitoren van deze acties zijn gesneden koek voor mij en inmiddels heb ik zelf een hele mooie voortgangsrapportage gemaakt, die perfect voor projecten kan worden gebruikt. #praktisch

Documentopmaak
Ik ben goed in het opmaken van documenten en het maken en toepassen van een huisstijl. En ik word er blij van als een document/afbeelding/presentatie er mooi uit ziet!
 
Mijn expertise ligt in het opmaken van Worddocumenten, maar ik ben bezig met een Adobe Indesgn opleiding en ik gebruik Canva voor het opmaken van afbeeldingen. #creatieveling #zelfstudie #mooimaker

Archivering
Ik ben goed in het digitaal en logisch archiveren van documenten en emails, zodat je zaken snel weer terug kunt vinden. #structuurbrenger

Interne communicatie
Op één of andere manier ben ik altijd degene geweest – ook als het niet persé mijn rol was – die de interne communicatie van de afdeling heeft verzorgd. Ik heb nieuwsbrieven gemaakt, intranet-pagina’s volgeschreven, artikelen voor personeelsbladen gemaakt en heel veel presentaties over allerlei facilitaire onderwerpen gegeven. #creatieveling #informatiebrenger

Office 365

Word 95%
Excel 70%
Powerpoint 66%
Publisher 47%
One Note 30%
Access 15%

Coaching

Coaching
Ik word blij als ik mensen kan helpen zichzelf verder te ontwikkelen. Dat kan op inhoudelijk vlak zijn, maar ook op persoonlijk vlak. Hoe mooi is het om te zien dat mensen – dank zij jou – weer een stap kunnen maken! #teamplayer

Training
Ik ben een enthousiaste overbrenger van informatie… Ik probeer dat altijd wel een beetje anders dan anders te doen en een presentatie zo attractief mogelijk te maken. Een vergadering/bijeenkomst is voor mij mislukt als ik niet één keer iedereen heb laten lachen. #teamplayer #verbinder #authentiek

Ziekteverzuimbegeleiding
In de afgelopen jaren heb ik diverse keren collega’s begeleid om weer terug te komen op de werkvloer. Dát vind ik ook heel fijn om te doen. Samen kijken naar de mogelijkheden en met behulp van een plan iemand weer terugbrengen. #mensenmens #verbinder

Mrs. Servicedesk

Facilitair Management Informatie Systeem
Wellicht een rare vaardigheid, maar het is een feit dat ik de afgelopen jaren 5 verschillende FMIS-programma’s heb geïmplementeerd. Dit bestond o.a. uit het inrichten (en zelf maken) van de diverse modules, het informeren van de collega’s (mondeling en schriftelijk) over de mogelijkheden van het systeem en het generen van management informatie uit het systeem. 

Met behulp van een Servicedeskprogramma kun je de facilitaire vragen van jouw collega’s monitoren en ze nog beter helpen. #klantgericht #oplossingsgericht

Ik heb met de volgende programma’s gewerkt: Facto, Topdesk, Planon, Prequest en Axxerion.  #mrsservicedesk

Facilitaire processen en instructies
Bij het implementeren van een FMIS-systeem ontkom je niet aan het maken van werkprocessen. Mijn instructies zijn zodanig geschreven dat iemand die geen verstand van het desbetreffende programma of onderwerp heeft, hij/zij toch met het programma kan werken of de werkzaamheden op een goede manier kan uitvoeren. #structuurbrenger